Werkwijze

Hoe ziet een traject bij Spring Counseling eruit?


1.Kennismakingsgesprek
We beginnen met een kennismakingsgesprek: in dit gesprek gaan we met elkaar kennismaken. Zo kunnen we gaan ontdekken of we verder willen in het traject.

2. Hulpvraag bepalen
Het tweede gesprek gaat over de hulpvraag: wat is het probleem waar je mee zit.

3. Verdiepen in het probleem
In het derde gesprek gaan we wat dieper op het probleem in: wat heeft er nog meer mee te maken en hoe komt het dat je door deze verandering uit balans bent geraakt.

4. Doelstelling
In het vierde gesprek gaan we ontdekken welke waarde voor jou belangrijk is en welke doelen je wilt gaan stellen om die waarde te kunnen bereiken.

5. Uitvoering
In het vijfde gesprek gaan we over tot actie: we gaan kijken welke doelen er haalbaar zijn en hoe je die zou kunnen uitvoeren.

6. Evaluatie
In een eventueel zesde gesprek kun je terugkomen om te evalueren hoe het gegaan is en als je misschien vastloopt in het realiseren van je doelen, kunnen we hier weer een nieuwe impuls aan geven.

Locatie

De gesprekken vinden plaats in mijn studio in Ameide.

Wat mag u van een counselor verwachten?

De Counselor:
  • is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
  • legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen zichzelf en de cliënt
  • respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
  • behandelt alles wat tussen zichzelf en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
  • analyseert en controleert regelmatig eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
  • misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet.

Meer informatie over tarieven en contact, klik hier.
Spring Counseling is aangesloten bij de  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en houdt zich  aan de ethische waarden en beroepscode van de NFG. Zie: www.de-nfg.nl.